Аirs
Duos...
Opéras
Cantates
Compositeurs
Switch to English

Rôle: Idamantes (Mezzo/Soprano)

Compositeur: Mozart Wolfgang Amadeus

Opéra: Idomeneo, re di Creta

Аirs:

Il padre adoratoNo, la morteNon ho colpa